Betere voorbereiding op extreme neerslag door betere statistieken

Gepubliceerd 23 oktober 2019

Hoeveel neerslag kan een polder aan voordat hij onder water staat? Bij welke neerslaghoeveelheden treedt een beek buiten haar oevers? Welke maatregelen kunnen we nemen om dat te voorkomen, en hoe effectief zijn die?

Om antwoorden te vinden op dit soort vragen heeft STOWA een nieuwe set statistiekproducten gepresenteerd voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag. Waterbeheerders kunnen zich beter voorbereiden op extreme neerslagsituaties als ze weten hoeveel neerslag ze kunnen verwachten.

Statistische kennis

Voor de nieuwe set statistiekproducten voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden hebben het KNMI en HKV alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten.

Extreme neerslaghoeveelheden

Waterbeheerders, provincies, gemeentes en andere partijen kunnen met deze producten overal in Nederland zien hoe groot de kans is op extreme neerslaghoeveelheden, en wat die hoeveelheden zijn. Daarmee kunnen ze berekenen hoe gevoelig een specifieke plaats of gebied is voor wateroverlast.

Effecten analyseren

Ook kunnen ze de effecten analyseren van maatregelen om dit tegen te gaan. Bovendien kunnen ze doorrekenen in hoeverre watersystemen ook in de toekomst bij uiteenlopende klimaatscenario’s bestendig zijn tegen extreme neerslag. Hiermee is een goede basis gelegd voor het uitvoeren van stresstesten voor wateroverlast.

Brochure

Een uitgebreid overzicht van alle opgeleverde producten staat in de brochure ‘Een compleet en actueel beeld van extreme neerslag’ die STOWA heeft uitgegeven.

Op 31 oktober 2019 is er een bijeenkomst van het Netwerk Weer & Waterbeheer over dit onderwerp.

Neerslagstatistieken op Stowa.nl

Bron: Unie van Waterschappen