Kamerbrief diepe plassen met reactie op uitzending Zembla

Gepubliceerd 18 oktober 2019

Op 11 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief verstuurd over het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen. De aanleiding voor de brief is een verzoek uit de Tweede Kamer naar aanleiding van de Zembla uitzending ‘Gokken met bagger’ van 26 september 2019.

Zembla uitzending: ‘Gokken met bagger’

De uitzending van Zembla roept vragen op over de kwaliteit van grond en baggerspecie die in een aantal diepe plassen terecht is gekomen, het toezicht daarop en of in alle gevallen verondieping nodig is. Kamerlid Wassenberg van de Partij van de Dieren heeft de staatssecretaris om een reactie gevraagd.

Evaluatie uitgevoerd, acties in gang gezet

De staatssecretaris legt uit dat in 2018 een evaluatie is uitgevoerd van het wettelijke kader voor het verondiepen van diepe plassen en het toezicht daarop. Naar aanleiding van de evaluatie een aantal acties zijn toegezegd, waarover in een kamerbrief van 5 september 2019 de voortgang is beschreven.

Wettelijk kader, ecologisch onderzoek en toezicht & handhaving

In de brief van 11 oktober 2019 geeft de staatssecretaris nogmaals aan welke wijzigingen in de regelgeving zijn doorgevoerd en zijn voorzien. Ook vindt een onderzoek plaats naar de feitelijke ecologische kwaliteit van een aantal diepe plassen en komt er een afwegingskader om te kunnen bepalen of een voorgenomen verondieping meerwaarde heeft. Tot slot gaat zij in op toezicht en handhaving door Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bron: Bodemplus