Klimaatverandering voelbaar in Europees waterbeheer

Gepubliceerd 20 september 2019

In grote delen van Europa voelen waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering bij de uitvoering van hun werk. Dat bleek uit de jaarlijkse EUWMA-vergadering van Europese waterbeheerders op 9 en 10 september in York, Verenigd Koninkrijk. De Unie van Waterschappen nam deel aan dit gesprek.

EUWMA is de Europese afvaardiging van nationale koepelorganisaties voor waterbeheer. De organisatie bestaat uit leden uit 9 Europese lidstaten. EUWMA heeft als doel om expertise op het gebied van waterbeheer in Europa te delen. Ook de uitdagingen en oplossingen rond de implementatie van Europese wetgeving zijn belangrijke thema’s binnen EUWMA.

Inzetten op EU-beleid

Namens de Unie van Waterschappen waren Hein Pieper, vicevoorzitter, en Albert Vermuë, algemeen directeur, aanwezig. Pieper: “Europese waterbeheerders voelen de gevolgen van klimaatverandering. Juist daarom is het belangrijk dat we onze kennis uitwisselen en inzetten op EU-beleid om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen.”

Aangepast waterbeheer door klimaatverandering

De EUWMA-delegatie ging ook op veldbezoek rond de stad Hull. Hier zagen zij duidelijk de gevolgen van klimaatverandering. Het vlakke gebied in de delta van de Humberrivier kampt de laatste decennia met een toename in overstromingen. Hierdoor moesten de waterbeheerders investeren in nieuwe pompinstallaties en verbeterd dijkbeheer.

Ten noorden van Hull is het landschap glooiender. Steeds vaker treden de beken in de valleien bij extreme regenbuien uit hun oevers. Het overvloedige regenwater vindt haar weg via de straten en wegen naar de omgeving van Hull, met overstromingsrisico’s tot gevolg. De laatste jaren is daarom 20 miljoen pond (ruim 22 miljoen euro) geïnvesteerd in de aanleg van opvangbekkens in landbouwpercelen en het publieke domein.

Ook andere Europese waterbeheerders zijn door klimaatverandering gedwongen hun waterbeheer aan te passen. Zo heeft Spanje steeds vaker te maken met extreme droogte en hitte, waardoor irrigatietechnieken en systemen moeten worden geüpgraded. In Italië moeten watergangen beter onderhouden en gebaggerd worden, zodat het water bij extreme regenval niet zorgt voor overstromingsrisico’s.

Volgend jaar in Nederland

Ieder jaar organiseert een lid van EUWMA de jaarlijkse vergadering. Dit jaar was de bijeenkomst georganiseerd door ADA, de Britse koepelorganisatie voor waterbeheer. Volgend jaar is het in september de beurt aan de Unie van Waterschappen.

Bron: Unie van Waterschappen