Diepzeegriezels in nieuwe fotogids

Gepubliceerd 29 augustus 2019

Onderzoekers van Wageningen Marine Research en de pelagische visserijsector hebben gezamenlijk een determinatiegids diepzee-vissoorten uitgebracht. De fotogids omvat een selectie van bijna 100 bijzondere vissoorten en tien inktvissoorten uit de meso-pelagische zone (tussen 200 en 1.000 meter diepte) in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Het nieuwe handboek helpt vissers en onderzoekers aan boord van vissersschepen om bijzondere dieren beter te herkennen en dit deel van het onderwaterleven grondiger in kaart te brengen.

De oorsprong

Al in de jaren '90 verzamelde onderzoeker Bram Couperus van Wageningen Marine Research diepzeesoorten tijdens zijn waarnemersreizen aan boord van pelagische schepen. Het ging daarbij om draakvissen met grote naaldachtige tanden, diepzeehaaien, lichtgevende lantaarnvissen, en andere soorten die als bijvangst in het net belandden.

Met de komst van de wetenschappelijke jaarlijkse survey op blauwe wijting heeft een collega-onderzoeker Sytse Ybema de start gemaakt met de opzet van een determinatiegids. Met als doel toekomstig onderzoek naar bijzondere bijvangstsoorten te vergemakkelijken.

Vanaf 2008 worden de bijzondere soorten standaard gefotografeerd tijdens de blauwe wijting-surveys. Couperus is vooral enthousiast over de inzet van alle onderzoekers en stagiairs die betrokken waren: "Door hun bijdragen aan de fotografie en het determineren hebben we deze publicatie tot stand kunnen brengen".

De waarde van de determinatiegids

Volgens Martin Pastoors, Chief Science Officer bij de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), biedt de gids in de eerste plaats een belangrijke meerwaarde voor de bemanningsleden aan boord van de pelagische trawlers in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. "Omdat bijzondere soorten ook daadwerkelijk vergeleken kunnen worden met foto's van eerder vers gevangen exemplaren, in plaats van met mooi getekende vissen uit een onderwaterwereldboek", geeft hij aan. Daarnaast maakt de gids volgens Pastoors het op naam brengen van deze groep soorten gemakkelijker voor visserijonderzoekers. Zij waren tot nu toe geheel afhankelijk van moeilijk toegankelijke wetenschappelijke determinatiewerken.

De gids is als conceptversie samengesteld door Hogeschool Van Hall Larenstein-student Bas Schilling en daarna verder afgemaakt door onderzoekers van Wageningen Marine Research. De gids is als PDF beschikbaar.

Bron: Wageningen University & Research