Archeologische vondst bij Oude Diepje Winsum

Gepubliceerd 22 augustus 2019

Bij archeologisch onderzoek in opdracht van waterschap Noorderzijlvest zijn in de oever van het Oude Diepje bij Winsum oude beenderen van kalveren gevonden. Het onderzoek maakt deel uit van werkzaamheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het diepje en wordt uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau.

Drie complete kalverskeletten

Het gaat bij de kalveren om drie complete skeletten. Op de botten van de dieren zijn snijsporen aangetroffen. Het lijkt erop dat ze geslacht zijn en vervolgens op de oever achtergelaten. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat klopt en hoe oud de beenderen zijn. De skeletten lagen in de buitenbocht van de oude meander van het diepje. Onderzoek van de oever aan de binnenbocht volgt nog.

Oude Diepje vroeger meander van Reitdiep

Het Oude Diepje ligt tussen het Reitdiep en Winsum en maakte tot 1629 deel uit van het Reitdiep. Daarna werd deze meander van het Reitdiep afgesneden door het graven van het Garnwerder Rak. Dat bespaarde de scheepvaart veel tijd. De meanders van het Oude Diepje werden open gehouden voor de afwatering. Door het uitblijven van grootschalige ruilverkaveling is de oude loop nog goed zichtbaar en bleven de omgeving en oevers redelijk intact. Dat was aanleiding om een archeologisch onderzoek te doen voorafgaand aan werkzaamheden.

Natuurvriendelijke oevers voor meer water en biodiversiteit

Langs het Oude Diepje legt waterschap Noorderzijlvest 1,5 kilometer natuurvriendelijke oever aan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door HAZ Infra BV en zijn inmiddels van start gegaan. De oever wordt verflauwd aangelegd waardoor meer ruimte ontstaat voor water en biodiversiteit in de vorm van waterplanten, vissen en waterinsecten.

Samenwerking met Groninger Landschap

Het waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan om de waterkwaliteit op orde te brengen en te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Stichting het Groninger Landschap heeft de gronden langs het Oude Diepje in eigendom en heeft voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever een strook beschikbaar gesteld aan het waterschap. Dankzij de samenwerking ontstaat een mooie koppeling van natuurdoelen.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest