Groene stuw door ander maaibeheer

Gepubliceerd 5 augustus 2019

Het waterschap Vallei en Veluwe maait vanaf dit jaar de watergangen met een nieuwe werkwijze. Oevers en watergangen zien er daardoor anders dan normaal uit. We maaien de oevers en bodem van de watergangen alleen waar het moet om doorstroming te stimuleren en wateroverlast te voorkomen. Waar het kan, laten we begroeiing staan om water vast te houden en biodiversiteit te stimuleren.

Nieuwe werkwijze met oog op klimaatverandering

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat het watersysteem beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Veel watergangen zijn straks gedeeltelijk of in verschillende fasen gemaaid. Met de nieuwe werkwijze, ook wel ‘risico gestuurd maaien’ genoemd, bepalen we per watergang of we de waterbodem gedeeltelijk maaien en taluds niet, of later of om de beurt. In de praktijk betekent deze nieuwe werkwijze dat we met name in de droogtegevoelige gebieden de vegetatie tot zo’n 60 tot 100% laten staan. Het wel, niet of gedeeltelijk maaien van de watergangen is afhankelijk van het risico op wateroverlast of watertekort.

Begroeiing laten staan of later maaien

Een voorbeeld van deze werkwijze is dat we bij bovenlopen van de hoger gelegen beken de begroeiing helemaal laten staan. Of later maaien om de beken zo lang mogelijk watervoerend te houden. En bij punten met een verhoogde kans op wateroverlast, maaien we zodanig dat we overlast proberen te voorkomen. Met deze nieuwe werkwijze:

  • Zorgen we voor een goede aan- en afvoer van water,
  • Zorgen we er ook voor dat de watergangen niet dichtgroeien,
  • Houden we water langer vast,
  • Proberen we te voorkomen dat hevige buien (lokaal) tot wateroverlast leiden,
  • Houden we rekening met flora en fauna,
  • Stimuleren we de biodiversiteit.

2300 km watergangen, meer onderhoudsmomenten

In ons gebied onderhoudt Waterschap Vallei en Veluwe 2300 kilometer kanalen en sloten, de zogenaamde A-watergangen. Daarvoor voeren we in de periode van juni tot en met november maaiwerk uit. Voor goed waterbeheer is het van groot belang dat de bodem en de oevers van watergangen zo worden gemaaid, dat na regenval overtollig water goed wordt afgevoerd én het waterschap in droge perioden water kan (aanvoeren en) vasthouden. Door de nieuwe werkwijze verwachten we dit jaar meerdere onderhoudsmomenten nodig te hebben voor een goede aan- en afvoer van water.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe