Onderzoek populaties beekprik, elrits en rivierdonderpad

Gepubliceerd 1 augustus 2019

In de droge zomer van 2018 verplaatste Waterschap Vallei en Veluwe als noodmaatregel beekvissen om zo waardevolle populaties van bijzondere soorten voor de toekomst te behouden. Uit onderzoek naar de populaties in de Veluwse beken blijkt dat de populaties van de beekprik en elrits behouden zijn en dat de rivierdonderpad in kleinere aantallen voorkomt.

Populaties beekprik en elrits behouden

Uit het onderzoek komt naar voren dat in alle beken van waaruit het waterschap vorig jaar beekprikken verplaatste, ze opnieuw worden aangetroffen. Opvallend is dat de beekprik dit voorjaar in een aantal van de Veluwse beken in hogere aantallen voorkomt dan voor de droge periode van vorig jaar. Daarnaast is ook de populatie elritsen behouden gebleven op de Veluwe. Dit is van extra belang, omdat in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe maar één gemeenschap elritsen voorkomt. Als deze verdwijnt, dan kan deze soort, door de beperkte verspreiding, niet opnieuw vestigen.

Rivierdonderpad heeft het moeilijk

Ook de rivierdonderpad werd aangetroffen, maar de aantallen van deze soort zijn erg laag. De rivierdonderpad is geen goede zwemmer en vindt daardoor minder makkelijk zijn weg terug naar zijn oorspronkelijke leefomgeving.

Verplaatsen beekvissen in 2018

De Veluwse beken (deels Natura 2000-gebied Veluwe) vormen een belangrijk leefgebied voor bijzondere beekvissen als de beekprik, de elrits en de rivierdonderpad. Vanuit de droogvallende delen van deze beken zijn in 2018 – voor het eerst in de geschiedenis van het waterschap - ruim 8.000 beekprikken, 700 elritsen en 450 rivierdonderpadden verplaatst naar permanent watervoerende beken.

Maatregelen 2019

Het verplaatsen van de beekvissen in 2018 was een noodmaatregel. Ook de zomer van 2019 is droog. Om de bijzondere soorten beekvissen voor de toekomst te behouden, zijn ook dit jaar maatregelen genomen. Hierbij kun je denken aan het versmallen van de watergangen met zandzakken en het afdammen van zijtakken van de beken om deze zo lang mogelijk stromend te houden. Zodra de situatie erom vraagt, verplaatst het waterschap ook dit jaar de beschermde beekvissen naar beken met voldoende water.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe