Waterschap doet aanvullend onderzoek naar bagger

Gepubliceerd 18 juli 2019

Waterschap Zuiderzeeland doet aanvullend onderzoek naar PFAS-stoffen in de waterbodem. Op basis van de uitkomst bekijken zij hoe zij toekomstige baggerprojecten aanpakken.

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat sloten, vaarten en kanalen op de juiste diepte zijn. Om daarvoor te zorgen, baggeren wij volgens een vast programma.

PFAS

Wij hebben een aantal geplande baggerwerkzaamheden in ons gebied uitgesteld naar volgend jaar. Aanleiding is de mogelijke aanwezigheid van PFAS-stoffen in de waterbodem. PFAS is een verzamelnaam van diverse stoffen die onder andere worden gebruikt in blusmiddelen, cosmetica en bepaalde gebruiksvoorwerpen. Door verbeterde analysetechnieken worden deze stoffen ook steeds vaker in de waterbodem aangetroffen.

Kwaliteit waterbodem

In de waterbodem kunnen verontreinigingen voorkomen. Daarom onderzoeken wij de kwaliteit van de waterbodem altijd voordat er gebaggerd wordt. Als wij meer vervuiling aantreffen dan de vastgestelde norm, wordt de vrijgekomen bagger apart verwerkt. Voor PFAS-stoffen waren tot voor kort geen normen.

Uitstel baggeren

Afgelopen week heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een handelingskader vastgesteld waarin staat hoe waterschappen en andere overheden om moeten gaan met PFAS-stoffen. Wij doen uit voorzorg aanvullend onderzoek naar PFAS-stoffen in de waterbodem en stellen baggerwerken in het stedelijk gebied uit tot volgend jaar. Baggerwerkzaamheden in landelijk gebied vinden dit najaar plaats nadat aanvullend onderzoek is afgerond.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland