Flevoland minder gevoelig voor droogte door unieke ligging

Gepubliceerd 8 juli 2019

Het gebied dat Waterschap Zuiderzeeland beheert, bestaat uit diepgelegen polders. Het water komt onze polder binnen door regenwater, water dat vanuit de grond omhoog komt (kwelwater) en door het inlaten van water. Door de natuurlijke stroom van water, is het vrijwel altijd nodig om met gemalen het water uit Flevoland te malen. Dit maakt Flevoland uniek. Zeker in droge perioden. Is er bij droogte dan helemaal geen probleem in Flevoland?

Problemen bij droogte?

In Flevoland hebben we drie verschillende soorten gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken. Dit betekent dat het water in elk gebied op een andere manier wordt beheerd. Namelijk bemalen gebieden, gestuwde gebieden en wateraanvoergebieden. Waar deze gebieden precies liggen, kun je vinden op de kaart.

Door de unieke ligging is Flevoland in vergelijking met de rest van Nederland niet heel gevoelig voor droogte. Zelfs in de extreem droge zomer van 2018 zijn er geen beregeningsverbod of andere maatregelen opgelegd. Alleen voor de wateraanvoergebieden en gestuwde gebieden zijn er wel aandachtspunten.

Dijkgraaf Hetty Klavers van het waterschap en Arnold Michielsen van LTO Noord leggen in een item met Omroep Flevoland uit hoe dat zit.

Wateraanvoergebieden

De wateraanvoergebieden zijn afhankelijk van het water dat de polder ingelaten wordt. In extreem droge perioden (met een dreigend watertekort), kan het voor komen dat het waterschap beperkt water in mag laten en beperkingen voor beregening in moet invoeren voor de agrariërs in deze gebieden.

Gestuwde gebieden

De gestuwde gebieden zijn ingericht op het vasthouden van water. Met stuwen zorgt het waterschap ervoor dat het water niet wegstroomt. Als een grote hoeveelheid water uit de sloot of tocht wordt gehaald, dan zakt het waterpeil snel. Het waterpeil moet in dat deel snel weer aangevuld zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de persoon/organisatie die het water uit de sloot of tocht haalt.

Wat betekent dat voor u?

Wilt u weten in welk gebied uw bedrijf of organisatie zit? Kijk dan op de gebiedskaart

Als er sprake is van droogte, communiceren we welke maatregelen het waterschap neemt en wat u kunt doen. Houdt hiervoor onze website en de pagina’s op Facebook en Twitter in de gaten.

Meer informatie

Gebiedskenmerken waterbeheer

Rol van Waterschap Zuiderzeeland

Meest gestelde vragen

Gebied en neerslagtekort in kaart

Bron: Waterschap Zuiderzeeland