Japanse duizendknoop op Flevolandse dijken

Gepubliceerd 24 juni 2019

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot: een exotische plant die van nature niet in Nederland voorkomt. Door de sterke en snelgroeiende wortels bedreigt de plant de stabiliteit van de dijken.

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer aan dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater. Om onze dijken te beschermen en aan de norm te voldoen, is het noodzakelijk om de plant te verwijderen. De Japanse duizendknoop heeft zich inmiddels gevestigd op zeven locaties op onze Flevolandse dijken.

Opbouw dijken

De dijken bestaan uit een zandkern met bekleding. Op het buitentalud bestaat de bekleding uit steen inclusief de onderlagen: puin/grind, vlijlaag/geotextiel en de onderliggende kleileem laag. De steenbekleding geeft de dijk sterkte tegen de waterstanden en de golven.

Op zes locaties in Flevoland groeit de plant in de steenbekleding en op één van deze locaties staat de plant in het gras. Hier is de bestrijdingsmethode ‘afdekken’ toegepast. Daarvan zijn nog geen resultaten bekend. Op de steenbekleding zijn meerdere proeven uitgevoerd om de Japanse duizendknoop te verwijderen, zoals handmatig verwijderen en branden. Dit geeft vooralsnog onvoldoende resultaat.

Demonstratie

Vrijdag 21 juni gaf een aannemer een demonstratie van een nieuwe bestrijdingsmethode: elektrocutie. Hierbij wordt de stengel geëlektrocuteerd en tot in de wortel geraakt waarna deze afsterft. Om verdere verspreiding van de plant te voorkomen, wordt nu gekeken hoe effectief deze methode is.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland