Wadden in Beeld 2018

Gepubliceerd 21 juni 2019

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht. Met name de hete droge zomer zorgde voor een aantal opmerkelijke trends.

De vierde editie bevat veel recent cijfermateriaal, grafieken en toelichtingen over een keur aan onderwerpen. Hoofdonderdelen zijn kernwaarden als nachtelijke duisternis, levende natuur, sociaal-economische aspecten en (natuur)beheer.

Het jaar 2018 kenmerkte zich door de extreem lange en warme zomer. In het boekje wordt aangegeven dat we aan de vooravond lijken te staan van een grote verandering. “Het ecosysteem werd altijd gedomineerd door strenge winters, maar dat verschuift nu naar extreem warme zomers. Dit gaat gepaard met verschuivingen in het ecosysteem van de Wadden. Mede daarom is langjarige monitoring belangrijk.”

Daarnaast worden meetgegevens over het jaar 2018 in perspectief geplaatst door ze te koppelen aan langjarige cijferreeksen. Zo worden bepaalde trends zichtbaar. De hoeveelheid kwelders (de geleidelijke overgang tussen zee en land) is de laatste jaren bijvoorbeeld fors toegenomen.

Ieder jaar worden bijzondere waarnemingen op het Wad geregistreerd. In 2018 werden bijvoorbeeld eitjesstrengen van een pijlinktvis gevonden. En op het eiland Griend werd op meerdere plekken in de zandige vooroever een uiterst zeldzame plant gezien; de gelobde melde.

Bron: Waddenzee.nl