Waterschap maait dijken ‘bijvriendelijk’

Gepubliceerd 13 juni 2019

Dijken gefaseerd maaien, dat is wat waterschap Drents Overijsselse Delta gaat doen. Concreet betekent dit dat ze een aantal gedeelten van de waterkeringen op een ander tijdstip maaien dan voorheen. Doel is dat hierdoor gedurende het groeiseizoen altijd bloemen voor insecten (bijen) aanwezig zijn en ze hiermee een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Ze passen het ‘bio-maaien’ toe op de dijken tussen Deventer en Den Nul, de Langenholterdijk bij Zwolle, nabij Zalk, de Vechtdijk bij de Zwolse woonwijk Berkum en de nieuwe dijken van het Reevediep bij Kampen. Dit zijn allemaal dijken die ze zelf in onderhoud hebben.

De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende bloemen voor de insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer weer voldoende bloemen. Naast het profijt voor de bijen en de biodiversiteit kunnen ook recreanten op en langs de dijken genieten van een bloemrijke dijk. De laatste maaibeurt in september is voor alle dijken weer gelijk.

Ze hebben verschillende afspraken en intentieverklaringen ondertekend die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Voor alle intenties geldt dat het niet tot significant extra kosten mag leiden. Komend najaar besluit het bestuur of dat zo blijft of dat het meer wil bijdragen aan het verbeteren, herstellen en het in stand houden van de biodiversiteit.

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta