Kleinschalige proef verstoring groei onderwaterplanten

Gepubliceerd 11 juni 2019

Op de bodem van De Leijen en in de vijver bij het hoofkantoor van Wetterskip Fryslân  zijn enkel matten met daarop onderwaterplanten gelegd. Onderzocht wordt welke factoren de groei van deze planten verstoren.

Spelbrekers in de groei zijn bijvoorbeeld bodemwoelende vissen, watervogels die de planten opeten, bodemgesteldheid of wind (golfslag).
Het blijkt dat de groei van onderwaterplanten vooral op de meren en grote vaarten in Fryslân achterblijft. Terwijl deze planten, bijvoorbeeld glanzig of doorgroeid fonteinkruid, wel belangrijk zijn voor schoon water met een goede biodiversiteit.

Biologisch afbreekbare matten

Bij de kleinschalige proef wordt gebruik gemaakt van zogenaamde BESE-elementen (Biodegradable Elements for Starting Ecosystems). Die geven planten een goede structuur om zich te vestigen. De matten zijn biologisch afbreekbaar en gemaakt van aardappelzetmeel, afkomstig van een ongebruikte afvalstroom uit de patatindustrie. Een paar matten worden afgeschermd met kooien om vissen en watervogels op afstand te houden. Zo wordt onderzocht of hun afwezigheid goed is voor de groei van onderwaterplanten.