Staat van Ons Water 2018

Gepubliceerd 22 mei 2019

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Deze rapportage is nu beschikbaar op de site van de Helpdesk Water

Het betreft een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Oorspronkelijk was de Staat van Ons Water gericht op de doelgroepen Tweede Kamer, waterprofessionals en burgers. De partners van het Bestuursakkoord Water hebben besloten om de rapportage dit jaar in te korten en vooral te richten op verantwoording aan de Tweede Kamer.

Staat van Ons Water 2018 (pdf, 785 kB)