Waterbeleid kan CO2-uitstoot veengrond verminderen

Gepubliceerd 20 mei 2019

Het watersysteem gaat bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterschappen, provincies, gemeenten en de landbouwsector hebben in het Ontwerp Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 tenminste 1 megaton aan CO2-uitstoot te besparen. Dat doen ze door maatregelen door te voeren in veenweidegebieden.

Dat staat in De Staat van Ons Water, de jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het waterbeleid. Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft die op 15 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nathouden

Doordat veen verdroogt, klinkt het in. Dit is een bodemdalingsproces dat in veenweidegebieden over heel Nederland speelt en waarbij CO2 vrij komt. Dit heet veenoxidatie. Dit zorgt jaarlijks voor 7 megaton CO2-uitstoot, bijna 4% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Om de CO2-uitstoot van veenoxidatie terug te dringen gaan onder meer de waterschappen aan de slag met het uitvoeren van vernattingsmaatregelen.

In samenwerking met de waterschappen zijn verschillende agrariërs op hun landbouwgrond van start gegaan met onderwaterdrainage-projecten om bodemdaling te verminderen. Met deze maatregelen kunnen agrariërs met ondersteuning van de waterschappen een extra steentje bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

Waterbewustzijn

De Staat van Ons Water is onderdeel van het communicatieprogramma Ons Water. Hiermee willen Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven het waterbewustzijn onder Nederlanders vergroten.

Steenwegsessie Bodemdaling

Naast het terugdringen van CO2-uitstoot zijn er voor de waterschappen meer dilemma’s rond het thema bodemdaling. Hebben waterschappen een rol in grondwater en bodemdaling in stedelijk gebied? En is de huidige manier van landbouw nog wel houdbaar in bodemdalingsgebieden? Over deze dilemma’s wordt gedebatteerd tijdens de Steenwegsessie Bodemdaling. Dagvoorzitter is Maarten Bouwhuis van o.a. BNR Nieuwsradio. Aanmelden kan tot 20 mei.

Staat van Ons Water

Steenwegsessie Bodemdaling

Bron: Unie van Waterschappen