Roestende vijvers in Apeldoorn

Gepubliceerd 28 maart 2019

Verschillende vijvers in Apeldoorn hebben een bruine kleur. Deze bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerhoudend grondwater dat in de vijvers omhoog komt. Als dat grondwater in contact komt met zuurstof in de vijver, krijgt het de bruine ‘roest’ kleur.

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn gaan onderzoeken of deze bruinkleuring is tegen te gaan. Dit doen ze via een proef in de vijver aan de Wapenrustlaan. Door een schot bij de stuw te plaatsen wordt het water langer vastgehouden. Op deze manier stijgt het waterpeil in de vijver en neemt de druk op het grondwater toe. De vraag is of de verhoogde waterdruk voldoende is om te voorkomen dat het ijzerrijke grondwater omhoog komt en daarmee de bruinkleuring voorkomen kan worden. Een bijkomend voordeel van de proef is dat het grondwater beter vastgehouden kan worden voor drogere tijden.

De proef loopt t/m 2020. Waterschap en gemeente houden de effecten van deze proef nauwlettend in de gaten.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe