Duizenden zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen waterschap

Gepubliceerd 5 maart 2019

Op de terreinen en bedrijfsgebouwen van acht rioolwaterzuiveringen gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zonnepanelen plaatsen. De hiermee opgewekte duurzame elektriciteit wordt gebruikt om de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) voor een groot deel op ‘eigen zonnekracht’ te laten draaien. Op termijn (2021) streeft het waterschap naar ongeveer 40.000 zonnepanelen op nog meer eigen rwzi-locaties.

De eerste acht locaties zijn de rioolwaterzuiveringen in Meppel, Smilde, Beilen, Vollenhove, Genemuiden, Kampen, Hessenpoort (Zwolle) en Spoolde (Zwolle). Het waterschapsbestuur stelde hiervoor een krediet beschikbaar van € 3.800.000. De terugverdientijd ligt naar verwachting tussen de 10 en 13 jaar. De gebruiksduur van de zonnepanelen bedraagt tenminste 25 jaar.

Energieneutraal

De plaatsing van de zonnepanelen wordt verwacht vanaf het derde kwartaal in 2019. Het waterschap gaat na deze eerste acht locaties ook andere rioolwaterzuiveringen van zonnepanelen te voorzien.

De acht locaties waarmee wordt gestart, kunnen in totaal circa 3,75 mln. kWh groene elektriciteit opwekken. Dit draagt voor ongeveer 14% bij aan de ambitie van het waterschap om in 2025 energieneutraal te zijn.

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta