Koning opent Reevediep

Gepubliceerd 4 maart 2019

Zijne Majesteit de Koning neemt donderdagochtend 14 maart 2019 in Kampen officieel het Reevediep in gebruik. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt hoogwater makkelijker afgevoerd en zijn meer recreatie- en woonmogelijkheden ontstaan in de IJsseldelta. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is bij de ingebruikname aanwezig.

Tijdens het programma opent de Koning de sluisdeuren, waardoor IJssel en Reevediep worden verbonden. Aansluitend bekijkt de Koning ter plaatse het nieuwe deltagebied en krijgt hij uitleg over het belang en de uitvoering van het project. Vervolgens ontmoet hij bewoners, uitvoerders en mensen die vanuit Social Return on Investment (SROI) tijdens het project aan werk zijn gekomen.
 
Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken is het nodig om de IJssel uitloopmogelijkheden te geven. De aanleg van het Reevediep is gecombineerd met een gebiedsontwikkeling, waarbij 350 hectare nieuwe deltanatuur is gerealiseerd. Door heel Nederland zijn op 34 plekken langs de grote rivieren maatregelen genomen. Het project in Kampen is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, in samenwerking met twaalf andere overheden in de regio, waaronder de gemeente Kampen.

Versterking Drontermeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland start volgend jaar met de werkzaamheden om de Drontermeerdijk te versterken. De Drontermeerdijk moet worden versterkt en opgehoogd zodat vanaf 2023 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de Drontermeerdijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

De Drontermeerdijk wordt vanaf de Roggebotsluis in de richting van Elburg, over een lengte van 3 kilometer met 2,5 meter opgehoogd. De werkzaamheden starten in 2020 en zijn in 2022 afgerond. Het project is nu in de fase dat de officiële besluitvorming van start gaat.

De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het project IJsseldelta fase 2.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland