EU-minimumeisen voor afvalwaterhergebruik voor irrigatie

Gepubliceerd 13 februari 2019

Het Europees Parlement heeft dinsdag 12 februari ingestemd met nieuwe Europese minimumkwaliteitseisen om gezuiverd afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te gebruiken voor directe irrigatie in de land- en tuinbouw.

De instemming van het Europees Parlement is een eerste stap in de richting van een Europese wetgeving voor rwzi’s als alternatieve irrigatiebron voor de land- en tuinbouw.

Impact voor Nederland

De impact van de wetgeving lijkt voor Nederland en de waterschappen als beheerders van rwzi’s momenteel nog zeer beperkt. Het wetsvoorstel gaat namelijk niet over irrigatie vanuit sloten of grondwater. De Europese Commissie verwacht echter dat in de toekomst vanwege klimaatverandering ook in Nederland vaker een beroep zal worden gedaan op rwzi’s als alternatieve irrigatiebron.

Onderzoek naar toekomstige uitbreiding van wetgeving

Het EU-wetsvoorstel gaat alleen over afvalwaterhergebruik voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Wel wil het Europees Parlement dat, wanneer de wetgeving na enkele jaren wordt geëvalueerd, wordt onderzocht of de wetgeving kan worden uitgebreid naar andere toepassingen van afvalwaterhergebruik, zoals grondwateraanvulling en irrigatie van parken, sportvelden en golfbanen.

Uitzondering voor proefprojecten

In de wetgeving moet volgens het Europees Parlement een uitzonderingsmogelijkheid worden ingebouwd voor innovatieve proefprojecten. Dit gebeurde op verzoek van de Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). Het project van waterschap Vechtstromen, waarbij afvalwater van rwzi Haaksbergen via peilgestuurde drainage wordt gebruikt voor irrigatie, kan mogelijk gelden als zo’n proefproject.

Hoe nu verder?

Het voorstel ligt nu bij de Europese milieuministers. De verwachting is dat de Milieuraad deze zomer een positie in zal nemen. Daarna kunnen de onderhandelingen beginnen met het Europees Parlement om tot een compromis te komen. Het duurt dus waarschijnlijk nog enkele jaren voordat deze EU-wetgeving daadwerkelijk in Nederland van kracht zal worden.

Bron: Unie van Waterschappen