Heeft het nu genoeg geregend?

Gepubliceerd 17 januari 2019

De afgelopen tijd heeft het veel geregend. Om de haverklap kon de paraplu worden opgestoken en de grotere beken en rivieren stromen weer volop. Meer dan genoeg water zou je zeggen. En toch vertelt het waterschap Vechtstromen dat de grondwaterstanden nog niet op niveau zijn. Hoe kan dat nou?

Water in beken en sloten

In het  werkgebied van Waterschap Vechtstromen vind je 25.000 kilometer aan beekjes en sloten die met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk komen die beekjes en sloten uit in de grotere beken en rivieren zoals de Dinkel, Regge en Vecht. Zodra het regent zakt een deel van het water in de bodem naar het grondwater. Maar een groot deel van die neerslag stroomt af, loopt meteen in beekjes en sloten en verzamelt zich uiteindelijk in de rivieren. Door de regenval van de afgelopen periode stromen de rivieren dus weer volop, maar omdat er nog niet voldoende in de bodem is gezakt, is grondwaterstand nog steeds te laag. Vooral op de hoge Twentse zandgronden en de Hondsrug in Drenthe is de situatie nog zorgelijk.

Grondwaterstand en Maatregelen

Over het algemeen stijgt het grondwaterpeil wel, maar het blijft de vraag of we met een gemiddelde grondwaterstand de lente in gaan. Op 11 januari 2019 was de gemiddelde grondwaterstand in het gebied bijvoorbeeld nog 210 millimeter lager dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Op sommige plekken stond het zelfs meer dan een meter lager.
Om het stijgen van de grondwaterstand te ondersteunen zijn een aantal maatregelen genomen. In met name 2018 is veel water ingelaten vanuit het Twentekanaal en het IJsselmeer (via de Drentse kanalen) en wordt waar mogelijk een hoger waterpeil gehanteerd dan normaal bij de stuwen en gemalen. Ook zijn grondeigenaren opgeroepen om water te sparen in kleine sloten (door bijvoorbeeld de duiker tijdelijk te blokkeren).

Door de maatregelen kan het water in sloten, beken en rivieren beter de bodem in trekken (infiltrerende werking) en bieden we tegendruk aan grondwater dat eventueel in de richting van beken en sloten wil stromen.

Bron: Waterschap Vechtstromen