Waterschappen werken aan duurzaam bioplastic

Gepubliceerd 16 januari 2019

Vijf waterschappen werken mee aan een demo-installatie voor de productie van volledig afbreekbaar bioplastic uit afvalwater. Zo willen zij bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie.

Afvalwater is voor waterschappen een belangrijke bron van energie en grondstoffen. Alle Nederlandse waterschappen werken daarom intensief samen om waardevolle stoffen terug te winnen zoals biogas, fosfaat en biomassa. En ook bioplastic. Mogelijk kan dit leiden tot de vermindering van microplastics in het milieu.

Natuurlijk afbreekbaar polyester

In 2016 hebben de waterschappen tijdens een pilot het bioplastic PHA gemaakt uit afvalwater. Dit is een natuurlijk polyester van hoge kwaliteit. Sterk maar ook volledig afbreekbaar onder natuurlijke omstandigheden. Het kan gebruikt worden voor toepassingen met een tijdelijke functie, zoals coating van kunstmest en zaden, afbreekbare netten en tasjes, folies voor in de landbouw en als alternatief voor visserslood. Het bijzondere van PHA uit afvalwater is dat het niet van voedsel is gemaakt. Het is daarmee een van de meest duurzame bioplastics.

Zoeken naar een afzetmarkt

Om het product PHA op de markt te brengen, hebben vijf waterschappen toegezegd om een demo-installatie voor PHA te financieren. Deze installatie moet in 2021 gaan draaien. Zo kan de toepassing van het bioplastic verder worden ontwikkeld en een afzetmarkt worden gevonden.

De waterschappen die meewerken aan dit project zijn Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân. Zij zijn verenigd in de Energie- en Grondstoffenfabriek. Dit is een netwerkorganisatie van de waterschappen waarin innovatie op het gebied van energie en circulaire economie wordt aangejaagd.

Bron: Unie van Waterschappen