Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt

Gepubliceerd 3 december 2018

Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook de Publieksprijs is uitgereikt. Wie zijn de winnaars?

Winnaars Waterinnovatieprijs 2018

  • Winnaar Waterveiligheid: Grofzandbarrière van waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping;
  • Winnaar Schoon water: New Hart-zuivering van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN;
  • Winnaar Voldoende water: Boeren aan het roer van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
  • Winnaar Circulaire economie: Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg;
  • Winnaar Publieksprijs: Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en waterschap De Dommel.

Hoog niveau

De Waterinnovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Dit jaar was de concurrentie groot. De deskundige jury moest kiezen uit maar liefst 123 inzendingen van hoog niveau.

Lidewijde Ongering, juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs: “Als jury was het een feest om alle innovatieve ideeën voorbij te zien komen. Een keuze voor de genomineerden en winnaars was dan ook een hele kluif, maar we staan volledig en unaniem achter de keuzes. Met ideeën en projecten zoals deze winnaars heb ik vertrouwen in de toekomst van het waterbeheer in Nederland. De Waterinnovatieprijs bewijst dat de kennis, creativiteit en innovatiekracht om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen volop aanwezig zijn.”

Publieksprijs

Ook het publiek mocht meedenken. Zij konden online hun stem uitbrengen op de genomineerde projecten. Met 20% van de stemmen won Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en waterschap De Dommel.

Nieuwe en slimme ideeën

De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. De Waterinnovatieprijs is voor de Unie van Waterschappen een ideale manier om nieuwe, slimme ideeën op te halen en te delen. Daarom krijgen de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 als onderdeel van de prijs ook de hulp van een innovatiemakelaar. Die kijkt samen met hen wat de mogelijkheden zijn om de innovatie te verbeteren en op de markt te brengen.

Aandacht voor circulaire economie

Dit jaar was er naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water) bijzondere aandacht voor het thema circulaire economie. De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zij passen zich daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “Wij willen ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van afvalmaterialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hierin belangrijke stappen. De waterschappen willen samen met het Rijk, gemeenten en provincies werken aan een circulair Nederland. Door met de Waterinnovatieprijs aandacht voor dit thema te vragen, hopen we innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”