Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 26 november

Gepubliceerd 23 november 2018

In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 informeert de Minister van I&W mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Tweede Kamer, over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. Tevens geeft zij de actuele stand van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers.

U kunt de brief hier downloaden (16 pag.).