Nauwelijks ziektekiemen in overstortbagger gevonden

Gepubliceerd 13 november 2018

Het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Eemsmond hebben samengewerkt in de pilot ‘Gebruik overstortbagger’.

Opvallend resultaat onderzoek

Het onderzoek levert opvallend resultaat op. Na een jaar ‘indrogen' zijn er nauwelijks ziektekiemen aangetroffen in de onderzochte overstortbagger. Dit betekent dat we overstortbagger in de toekomst naar verwachting duurzaam kunnen gebruiken in bijvoorbeeld dijken, viaducten, geluidswallen, op industrielocaties of onder wegen. Momenteel wordt deze bagger altijd afgevoerd naar een stortplaats.

De bagger is onderzocht met DNA-techniek. Dit maakt het goed mogelijk ziektekiemen in de overstortbagger op te sporen. Deze nieuwe methode heet v-PCR (viable Polymerase Chain Reaction) en is in deze pilot voor het eerst toegepast in onderzoek van bagger. Met deze techniek worden alleen levende ziektekiemen gemeten.

Pilot 'gebruik overstortbagger'

Bron: Waterschap Noorderzijlvest