Waterschapspeil 2018

Gepubliceerd 31 oktober 2018

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, presenteerde op 31 oktober de publicatie Waterschapspeil 2018 aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In Waterschapspeil 2018 tonen de waterschappen wat zij in de periode 2015-2017hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke trends en ontwikkelingen daarop van invloed zijn geweest. Watersystemen worden op de proef gesteld, zowel door het klimaat als door het intensieve gebruik door landbouw, industrie, recreatie en natuur. Droogterecords en grote wateroverlast zijn thema’s waar waterschappen dagelijks mee te maken hebben.

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “Waterschappen werken elke dag aan de zorg voor droge voeten, schoon water en voldoende water. De manier waarop we werken, verandert echter met de veranderende omstandigheden en de behoeften van bewoners en bedrijven. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en het klimaatbestendig inrichten van Nederland.”

“Inzicht in de prestaties helpt om van elkaar te leren en gezamenlijk te verbeteren. Als transparante overheid delen we deze resultaten zodat ook onze omgeving een beeld krijgt van kansen en aandachtspunten. Zo willen we samen blijven werken aan een veiliger en leefbaarder Nederland.”

Prestaties vergelijken

Om het leren van elkaar voor waterschappen gemakkelijker te maken, is het online ‘WAVES’ dashboard ontwikkeld. In deze online omgeving kan de bezoeker de prestaties van de waterschappen op verschillende thema’s met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord handelen, financiën of doelmatigheid. Het dashboard is ook beschikbaar in de vorm van een app (iOS en Android).

Onrustig vaarwater

Uit de resultaten van Waterschapspeil 2018 ten opzichte van de resultaten van 2016 blijkt onder andere dat de veiligheid van de regionale waterkeringen beter op orde is. Ook voldoet een groter deel van de beheergebieden aan de normen tegen wateroverlast en is de energie-efficiëntie dankzij eigen energieopwekking wederom toegenomen.

Hans Oosters: “Dit zijn mooie resultaten, maar er blijft werk aan de winkel voor de waterschappen. Het is namelijk alles behalve ‘rustig vaarwater’ waarin de waterschappen zich begeven. Zo gelden voor de primaire waterkeringen sinds 2017 nieuwe, strengere normen die ervoor zorgen dat er tot en met 2050 een forse opgave ligt om Nederland nog veiliger te maken.”

“Daarnaast bieden uitheemse schadelijke dieren en planten, gewasbeschermingsmiddelen, mest, medicijnresten en nieuwe chemische stoffen een grote uitdaging om de Europese waterkwaliteitsdoelen in 2027 te halen. We moeten daarop in hoger tempo anticiperen dan verwacht. Samen met gemeenten en provincies spannen de waterschappen zich hiervoor in.”

Bekijk Waterschapsspiegel en Waterschapspeil 2018

Naar het WAVES dashboard

Bron: Unie van Waterschappen