Uitvoering EU-richtlijn Behandeling stedelijk afvalwater

Gepubliceerd 29 oktober 2018

Voor een schoon milieu moet het afvalwater van huishoudens en bedrijven zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd. Om dit in alle lidstaten van de Europese Unie te bevorderen is in 1991 de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater van kracht geworden.

De richtlijn verplicht de lidstaten elke twee jaar te rapporteren over de voortgang, deze rapportage wordt ook wel aangeduid als het situatierapport.

Onlangs is het elfde Nederlandse situatierapport uitgebracht onder de titel Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland, situatie per 31 december 2016. Hoe Nederland er voor staat en wat er in de afgelopen decennia bereikt is, staat in dit situatierapport.

Bron: Helpdesk Water