Circulaire slibprojecten komen van de grond

Gepubliceerd 3 oktober 2018

In het noordelijke natuurgebied Eems-Dollard bevat het water te veel slib. Hierdoor neemt de waterkwaliteit en de biodiversiteit steeds verder af. Ook de scheepvaart heeft er last van. Rijkswaterstaat is via meerdere pilotprojecten actief om het slib uit de Eems te krijgen en het nuttig in te zetten. De Kleirijperij, een van de pilotprojecten, gaat nu een spannende fase in.

Van slib naar klei

Kunnen we misschien iets nuttigs met al dat overtollige slib doen? Dat vroeg men zich jaren geleden af. Het antwoord is een volmondig ja. Rijkswaterstaat is betrokken bij het ophogen van landbouwgrond, het persen van bouwblokken en het produceren van dijkenklei. Dat laatste gebeurt bij de Kleirijperij. Slib wordt hierbij in een veld verzameld en op verschillende manieren opgeslagen en blootgesteld aan weer en wind. In 3 tot 5 jaar verandert het slib langzaam in klei. Doel is om bruikbare klei te ontwikkelen voor het versterken van dijken. Een win-winsituatie dus: voor de natuur en scheepvaart in de Eems en Dollard en voor de veiligheid van het land bij de stijgende zeespiegel.

De Kleirijperij bestaat uit 2 depots langs de Eems en de Dollard. 'In totaal hebben we 25 vakken met elk zijn eigen rijpingsstrategie', vertelt projectmanager Jannes Boer van EcoShape. 'Zo experimenteren we per vak met de hoeveelheid slib, de drainagetechniek, of de manier van vullen – in een keer of gefaseerd vullen. Aan sommige vakken slib voegen we zand toe, andere vakken beplanten we. Het is een flinke uitdaging om te voldoen aan alle eisen die de overheid, overigens terecht, stelt aan dijkenklei.' Denk aan de hoeveelheid organische stof en de gehaltes zout en zand.

Monitoring begint

'Deze herfst beoordelen we welk vak – en dus welke bewerkingsmethode – de meest geschikte klei oplevert. Behalve kwaliteit letten we ook op de productiesnelheid en kosten. Als we straks de meest geschikte methode hebben vastgesteld, kunnen we dit op grote schaal gaan toepassen. En ook internationaal, omdat het slibprobleem een wereldwijd probleem is. Spannend!' Boer is te spreken over de samenwerking met Rijkswaterstaat. 'Die verloopt plezierig. Er is sprake van open communicatie en begrip voor elkaars uitdagingen.'

Bron: Rijkswaterstaat