Hevige buien kunnen waterkwaliteit doen dalen

Gepubliceerd 9 augustus 2018

Vanaf donderdag kunnen er hevige regenbuien vallen. Uiteraard houden we de voorspellingen nauwlettend in de gaten en schakelen we waar nodig tijdelijke pompen uit en zetten inlaten dicht.

Waterkwaliteit na stortbui vaak slechter

Hevige regenbuien kunnen daarnaast ook gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Rioolwater en straatvuil kan in sloten en singels terecht komen. Rioolwater komt via overstorten vanuit het riool in het oppervlaktewater. En straatvuil dat zich de afgelopen weken op straat heeft opgehoopt kan in één keer in het water van singels en sloten spoelen. In beide gevallen daalt het zuurstofgehalte van het water plotseling en komen vissen in de problemen. Plaatselijk kan vissterfte optreden. Helaas is dit niet altijd te voorkomen.

Zwemmen in buitenwater? Check zwemwater.nl!

Rioolwater in singels en kanalen, dat is niet fris. We raden daarom, zeker na hevige buien, zwemmen buiten de officiële zwemwaterlocaties af. De officële zwemwaterlocaties zijn te vinden via www.zwemwater.nl. Deze plaatsen worden regelmatig gecontroleerd.

Bron: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden