Waterschap AGV pakt onzichtbare vervuiling aan

Gepubliceerd 28 mei 2018

In het water zit steeds vaker vuil dat met het blote oog niet te zien is. Denk bijvoorbeeld aan hele kleine plastic deeltjes of medicijnresten. Of aan gifstoffen die in de landbouw worden gebruikt om gewassen te beschermen. We noemen dit microverontreiniging.

We willen dit soort vervuiling gaan aanpakken. Want zorgen voor schoon water is een belangrijke taak van het waterschap. Microverontreiniging is slecht voor het waterleven in ons gebied. Het vervuilde water stroomt uiteindelijk ook door naar de Noordzee. Het is tijd dat we hier iets aan gaan doen.

Plan opgesteld

Het gaat om heel veel verschillende stoffen. Ze komen op allerlei manieren in het water terecht. Bijvoorbeeld via het afvalwater van ziekenhuizen, boeren of bedrijven. Om microverontreiniging aan te pakken moeten we dus samenwerken. Het waterschap heeft nu een plan vastgesteld, de Strategie Microverontreinigingen. Hierin staat wat het waterschap zelf gaat doen om het water schoner te maken. Maar ook hoe we samen met andere partijen deze vervuiling terug willen gaan dringen.

Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurder: 'Met deze strategie zetten we een belangrijke stap in de aanpak van microverontreinigingen. We hopen dat anderen ons volgen en we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Zo zorgen we samen voor schoon water, zowel in ons ons eigen gebied als in de Noordzee.'

Schoon water

Naast de aanpak van microverontreiniging doen we nog veel meer om ons water schoon te houden. U leest er alles over op de pagina Schoon Water.

Bron: Waterschap Amstel, Gooi en vecht