Afstemming werkzaamheden Beatrixsluis en drinkwaterwinning

Eddy Yedema is als omgevingsmanager vanuit Waternet betrokken bij de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein. Yedema monitort de impact hiervan op een waterinnamepunt van Waternet en onderhoudt contact met Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Sas van Vreeswijk. Hij is zeer te spreken over de samenwerking: ‘De manier waarop Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk dit doen, is heel mooi.’

Waternet is een uitvoerende organisatie voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Het zorgt onder meer voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omstreken; meer dan 1 miljoen inwoners. Een van hun inlaatpunten voor drinkwater bevindt zich in het Lekkanaal. Dit inlaatpunt zorgt voor 70% van het drinkwater in de regio. Ook drinkwaterbedrijf PWN is voor een deel afhankelijk van dit innamepunt. Het punt in het Lekkanaal is daarmee bijzonder belangrijk voor de drinkwatervoorziening van de regio. Het zal duidelijk zijn: het project aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal heeft op papier behoorlijke impact op Waternet.

Schrikken

Toen de verbreding van het kanaal bekend werd, was het dan ook even schrikken vertelt Yedema. ‘Er kwam redelijk wat op ons af. Maar al in een heel vroeg stadium zochten Rijkswaterstaat en later ook Sas van Vreeswijk contact met ons. Al vrij snel stelde Rijkswaterstaat voor om een omgevingsmanager vanuit Waternet aan te stellen voor het project. Dat ben ik uiteindelijk geworden. Alles is altijd in goede harmonie gegaan en gaat dat nog steeds.’

Korte lijntjes

‘Al in de planfase merkten we dat Rijkswaterstaat goed naar onze wensen en behoeften luistert’, geeft Yedema aan. ‘Zo kwamen ze al snel tot de conclusie dat verbreding beter aan de oostkant dan aan de westkant kon plaatsvinden. Daardoor hoefde Waternet geen kostbare aanpassingen aan het waterinnamepunt te doen. Daar waren we blij mee. Dat versterkte ons vertrouwen in het verdere verloop van het project enorm. We hebben van tevoren duidelijke afspraken gemaakt over hoe we elkaar op de hoogte houden. De lijntjes met Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk waren en zijn kort.’

Vertroebeling

Mede door deze korte lijntjes verloopt het project vanuit het gezichtspunt van Waternet soepel. ‘De uitvoering van de verbreding vindt plaats achter de bestaande damwanden. Dit voorkomt dat de waterbodem wordt omgewoeld, opgewerveld zoals wij dat noemen. Door dit opwervelen vertroebelt het water en verslechtert de waterkwaliteit. Het troebele water bevat namelijk stofdeeltjes en mogelijk verontreinigingen. Die moeten we verwijderen voordat het water geschikt is als drinkwater. Tot nu toe is de inzet van deze damwanden succesvol. Wij hebben nauwelijks problemen ondervonden. We meten de eventuele vertroebeling vrijwel continu. Dat moet ook wel want we kunnen de waterinname niet zomaar met een druk op de knop stopzetten. Dat heeft tijd nodig’, aldus Yedema.

Damwand verwijderen

‘Het wordt wel even spannend als de damwanden worden weggehaald’, vertelt Yedema. ‘De eerste damwanden zijn al verwijderd, maar die waren voorbij ons innamepunt. Vooral de damwand direct tegenover ons innamepunt is cruciaal. Als die verdwijnt, kan dat zorgen voor meer opwerveling. Het water wordt dan misschien troebeler. Ik sta uiteraard in nauw contact met de kwaliteitsmanager van Waternet. Dus op het moment dat dit het geval is, nemen we meteen maatregelen. We zetten dan eventueel de inname van drinkwater tijdelijk stop. Op dit moment is dat allemaal niet aan de orde. Alles loopt op rolletjes.’

Regelmatige updates samenwerking

Yedema is heel tevreden over de samenwerking met Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk. ‘Wat ik vooral prettig vind, is dat ze ons proactief meenemen. We krijgen regelmatig updates van de planning. Als zij verwachten dat iets impact heeft op ons, dan laten ze dit ook altijd weten. Wat mij betreft is deze manier van werken een perfect voorbeeld van hoe dit soort omgevingsmanagement moet verlopen.’