Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2017

In 2017 is er een bedrijfsvergelijking uitgevoerd rondom waterkeringbeheer, waarbij de waterkeringbeheerders met elkaar werden vergeleken op het gebied van toetsing en beoordeling, inspectie, onderhoud, vergunningverlening en bijhouden van leggers en beheerregisters.

De rapportage van de bedrijfsvergelijking Waterkeringen geeft inzicht in de stand van zaken van het werk aan waterkeringen en draagt bij aan een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

Bron: Stowa Hydrotheek