Meetframes voor kustonderzoek op Diepe Vooroever bij Noordwijk

Gepubliceerd 6 april 2018

In het kader van het 5-jarig onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 zijn er 3 meetframes geplaatst op de Diepe Vooroever bij Noordwijk. De metingen zullen naar verwachting tot begin mei 2018 duren.

Posities Noordwijk kustgenese

De onderzoeken voor Kustgenese 2.0 leveren kennis op die onze Nederlandse kust na 2020 beter moet beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.

Advies aan de scheepvaart tijdens kustonderzoek

De frames staan op een afstand van 2 tot 13 km uit de kust van Noordwijk en zijn uitgerust met sensoren die informatie inwinnen over stromings- en sedimentpatronen. Rijkswaterstaat adviseert gebruikers van het gebied zoals vissers en beroeps- en recreatievaarders om gedurende de meetperiode 200 m afstand van de markering aan te houden. De frames zijn gemarkeerd met kardinale betonning en gele bijzondere markeringen. De locaties van de stalen frames met meetapparatuur zijn ook aangegeven via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).

Onderzoek voor Kustgenese 2.0

De informatie is input voor het onderzoeksproject Kustgenese 2.0. Dat moet antwoord geven op de vraag hoe we de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier met zand kunnen onderhouden en hoeveel zand daarvoor op welke plekken nodig is.

Meer informatie over kustonderzoek en Kustgenese 2.0

Kijk voor meer informatie over en de planning van het meerjarig onderzoeksprogramma op de projectpagina Kustgenese 2.0

Bron: Rijkswaterstaat