Marker Wadden in MineCraft boeit

Een nieuw eiland in het Markermeer: Marker Wadden 2.0. Hoe moet dat eruit komen te zien? Met die opdracht zijn leerlingen van 2 technasia in het IJsselmeergebied van start gegaan. Eén school gebruikte hiervoor het computerspel MineCraft, de ander maquettes. Zorgt een computerspel ervoor dat leerlingen langer geboeid blijven?

Het afgelopen half jaar kraakten de hersens van de leerlingen van het Technasium van het Almere College in Dronten en Scholengemeenschap (SGL) in Lelystad, over de Marker Wadden-opdracht. De leerlingen moesten een tweede eilandengroep ontwerpen en voor deze eilanden creatieve en innovatieve ideeën bedenken op het gebied van natuur, energie en recreatie. Hierbij moest het principe Building with Nature worden toegepast: ‘Nieuwe natuur maken met aanwezige lokale natuurlijke materialen, zoals slib en klei’, legt Wiegert Dulfer, programmatrekker Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden, uit. Ook zochten de leerlingen naar een oplossing voor het slibprobleem in het gebied. Er is veel slib, waardoor de waterkwaliteit niet goed genoeg is.

Virtuele wereld bouwen met MineCraft

Het gebruik van MineCraft maakt het project extra bijzonder. In dit computerspel bouwen spelers een virtuele wereld. De leerlingen kwamen met de meest creatieve ideeën. ‘Veel leerlingen dachten aan waterrecreatie met een heus waterparadijs met glijbanen, achtbanen en hutjes aan het strand. Ook passeerden ingenieuze slibopzuigers de revu.’

De leerlingen hadden vooral voor het onderdeel Building with Nature verrassende ideeën: ‘Zo kwam een groep met een combinatie van een vakantiepark en een vogelparadijs.’ Een andere groep wilde roofvogels naar het eiland trekken door konijnen los te laten.

Wetenschappers: leerlingen langer geboeid door MineCraft

Terwijl de leerlingen aan de slag gingen, bogen wetenschappers zich over de achterliggende vraag: zorgt MineCraft ervoor dat leerlingen meer en langer geïnteresseerd raken in complexe projecten? ‘De leerlingen in Lelystad gingen aan de slag met het computerspel. De leerlingen in Dronten met maquettes’, vertelt Mark Opmeer van SPINLab. SPINLab is een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Via enquêtes hebben we de leerlingen gevraagd hoe ze zich voelden tijdens de opdracht.’

En wat blijkt: ‘De leerlingen die bouwden met MineCraft hadden minder snel negatieve gevoelens’, vertelt Mark. Oftewel: door gebruik te maken van het computerspel blijven leerlingen langer geboeid. Dit heeft meerdere oorzaken. ‘Zo is het bijvoorbeeld in een spel makkelijker om iets aan te passen. Met papier-maché maak je iets en dat is het. Een spel blijft interessanter. Je kunt blijven schaven en verbeteren.’

Samenwerken aan project Marker Wadden

De aanleg van de Marker Wadden is een van de speerpunten van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Dit is een samenwerking tussen overheden (waaronder Rijkswaterstaat), kennisinstellingen en bedrijven, waarbij ruimte is voor innovatie en onderzoek, zoals het Minecraft-project. In het NKWK werken de partijen samen aan onder meer pilots , actuele vraagstukken en langetermijnontwikkelingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste delta. Deze samenwerking past in het streven van Rijkswaterstaat om actief kennis uit te wisselen met kennisinstituten.