Kaderrichtlijn Water: werken aan waterkwaliteit in Zuid-Holland

Alle lidstaten van de Europese Unie zetten zich in voor het verbeteren van waterkwaliteit. Daarvoor zorgt de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook in Zuid-Holland zit men niet stil. Een gloednieuwe beverbrug, natuurvriendelijke oevers en getekende contracten: een statusupdate van KRW-projecten in de regio.

Polder Stededijk: Beheer door gemeente Dordrecht

Voorheen werd polder Stededijk bij Dordrecht afgesloten door een dijk. Rijkswaterstaat legde een geulenpatroon aan. Daardoor is de rivier via de Doode Kikvorschkil in verbinding gebracht met de polder. Dat zorgt voor een eb- en vloedbeweging, en daarmee voor een gebied dat geschikt is voor zoetwatergetijdenatuur, met bijbehorende flora (de spindotterbloem) en fauna (de bever). De natuur ontwikkelt zich razendsnel. Rijkswaterstaat draagt het beheer op dit moment over aan de gemeente Dordrecht, die het gebied toegankelijk maakt voor bezoekers.

Woelse Waard: Samenwerking met waterschap Rivierenland

Ook bij de Woelse Waard, in de buurt van Gorinchem, wil Rijkswaterstaat zoetwatergetijdenatuur realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met waterschap Rivierenland, dat werkt aan de versterking van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Beide partijen zetten begin 2018 hun handtekening onder het samenwerkingscontract, zodat de gezamenlijke planstudie in 2018 van start kan gaan.

Recreatiegebied De Zaag: Klaar voor bezoekers

Rijkswaterstaat legt de laatste hand aan de entree van recreatiegebied De Zaag. Het entreegebied is asbestvrij gemaakt en opnieuw ingericht met een fietsenstalling en parkeerplaatsen. Zo wordt het gebied beter toegankelijk, zodat natuurliefhebbers er hun hart kunnen ophalen. De parel? De stalen beverbrug, die de getijdennatuur onder de aanbracht brengt én bezoekers laat uitkijken op de rivier en de Rotterdam.

Hollands Diep – Haringvliet: Voorkeursvariant bepaald

Rijkswaterstaat heeft per locatie samen met de natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gekozen voor een voorkeursvariant. Die beschrijft hoe de 4 verschillende deelgebieden - Slijkplaat, Korendijkse Slikken, Menheerse plaat en Zeehondenplaat - worden ingericht. Dat plan wordt nu verder uitgewerkt en de aanbestedingsvraag, die Rijkswaterstaat halverwege 2018 uitzet, wordt voorbereid. Uiteindelijk leidt de herinrichting van de deelgebieden tot uitbreiding van de zoetwatergetijdenatuur.

Rivier als Getijdepark: Stad en water verbinden

Voor de projecten binnen het programma Rivier als Getijdenpark hebben Rijkswaterstaat, gemeenten en andere partners de handen ineengeslagen om de verbinding tussen stad en water te verbeteren. Naast zoetwatergetijdenatuur werken we ook aan recreatieve voorzieningen. Zo wordt voor de Wilhelminahaven in Schiedam de laatste hand gelegd aan een plan voor een groene inrichting van de oude haven. En voor de westzijde van het eiland van Brienenoord bij Rotterdam ligt een ontwerp klaar. Daar wordt de verbinding met de rivier verbeterd, waardoor het getij meer invloed krijgt in het gebied.

Meer nieuws over Kaderrichtlijn Water

Uitvoering Kaderrichtlijn Water bij Rijkswaterstaat

www.kaderrichtlijnwater.nl

Bron: Rijkswaterstaat