Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aangeboden

Op 7 december bekrachtigden 28 gemeenten, de twee provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei & Veluwe de samenwerking op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit gebeurde door het tekenen en overhandigen van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aan Deltacommissaris Wim Kuijken.

In deze overeenkomst staan verwachtingen, ambities en afspraken om samen onze regio klimaatbestendig in te richten.

Het is voor het eerst dat op deze grote schaal zoveel gemeenten ‘ja’ zeggen tegen het samen aan de slag gaan om klaar te zijn voor de toekomst als het gaat om het klimaat.

Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie

Sterke samenwerking

Natuurlijk werken gemeenten, provincie en waterschap al veel samen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Met het manifest wordt de samenwerking intensiever en wordt in 2018 samengewerkt aan bijvoorbeeld stresstesten om te kijken of de eigen gemeente klimaatbestendig is. Met deze nulmeting kunnen we kwetsbaarheden en kansen in kaart brengen en daarop in gezamenlijkheid handelen.

Inwoners spelen belangrijke rol

Er gebeurt al veel, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Belangrijk is de samenwerking met de inwoners. Zo kunnen stresstesten bijvoorbeeld uitwijzen dat er op een locatie geregeld wateroverlast is. Het creëren van een natuurlijke waterspeeltuin kan dan een oplossing zijn. Het realiseren hiervan gebeurt altijd in samenwerking met inwoners. Samen zorgen we ervoor dat regenwater goed zijn weg kan vinden. Het manifest zorgt er nu voor dat alle gemeenten meedoen op structurele basis.

Extreme weersomstandigheden de baas

Op Prinsjesdag 2017 werd het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Doel van dit deltaplan is om de gevolgen van wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte zoveel mogelijk te beperken. Het Regionaal manifest is een regionale doorvertaling hiervan.

De 28 gemeenten en waterschap werken samen in drie samenwerkingsverbanden:

  • Platform Water Vallei en Eem
  • Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg, waterschap
  • Samenwerking Water Oost Veluwe: Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst, waterschap
  • Samenwerking Noord Veluwe: Harderwijk, Hattem, Heerde, Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten, waterschap.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe