Een duik in waterkwaliteit

Gepubliceerd 13 september 2023

Waterecoloog Marcel neemt de waterkwaliteit van het IJsselmeergebied onder de loep. Waternatuur zie je niet met het blote oog en is daarom des te belangrijker om aan het daglicht te brengen. Het IJsselmeergebied bestaat uit zoet water dat heel Nederland gebruikt: als drinkwater, zwemwater of voor de natuur.  Met miljoenen algen, waterplanten, vissen en organismen vormt zijn kennis over waterkwaliteit een cruciale schakel binnen Rijkswaterstaat.

Het IJsselmeergebied is het grootste binnenlandse natuurgebied en het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. Daarom is het een uniek gebied voor mens en natuur.

ijsselmeer onder water

Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van het IJsselmeergebied. Verantwoordelijk voor de waterveiligheid en waterkwaliteit. Marcel werkt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur en geeft adviezen over de kwaliteit van het water.

De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt voor deze gezonde waterkwaliteit komen onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Marcel vertelt hier meer over in de video: 'Een duik in waterkwaliteit'

Bron: Helpdesk Water