Klimaatvideo 3: Het wassende water

Vanuit het Deltaprogramma's zijn 4 klimaatvideo's gemaakt. Met als rode draad: Hoe maak je echt werk van klimaatadaptatie?

De toenemende gevolgen van klimaatverandering vragen om ingrijpende maatregelen. We moeten ons voorbereiden op extreme weersomstandigheden, zoals droogte of extreme neerslag. In vier video's leggen deskundigen uit wat er wat hen betreft nodig is om ons land klimaatadaptief in te richten. Zij doen een beroep op professionals in de ruimtelijke ordening om groot te denken, met een visie voor de verre toekomst.

Video 3: Het wassende water

Met Aimee Slangen (NIOZ) en Gijs van den Boomen (KuiperCompagnons)

Hoe gaan we ons land zo inrichten dat we om kunnen gaan met de zeespiegelstijging die onvermijdelijk op ons afkomt? De toekomstvisie 'Land met een plan' geeft sturing voor de inrichting van ons land, waarin we toegroeien naar een welvarend Nederland mét die hogere zeespiegel.

Bron en overige video's: Deltaprogramma. U vindt hier ook de video's met ondertiteling.