Doorbraak Vismigratierivier

Gepubliceerd 21 januari 2022

Deze week is er een verbinding gemaakt tussen bouwkuip zuid en bouwkuip noord van de Vismigratierivier onder de A7 bij Kornwerderzand. De damplanken tussen beide kuipen werden toen verwijderd. Nu kunnen de bouwers vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de Vismigratierivier. Deze verbindt straks het IJsselmeer met de Waddenzee.

Slingerende rivier

Na de bouw van dit ‘gat in de dijk’ wordt nog een vier kilometer lange slingerende rivier in het IJsselmeer aangelegd. De vissen zwemmen daar in een overgangsgebied van zoet én zout water, zodat ze geleidelijk kunnen wennen. Aan beide kanten van de Afsluitdijk ontstaan brakwatergebieden die bijdragen aan krachtig natuurherstel.

Vrij heen en weer zwemmen

De Vismigratierivier is veel meer dan een permanente opening in de Afsluitdijk. Allerlei soorten trekvissen kunnen straks vrij heen en weer zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Ze hebben zoet én zout water nodig om zich voort te planten en op te groeien in het achterland. Door de aanleg van dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk, is dat niet of nauwelijks meer mogelijk.

Lees meer over het project op de projectpagina vismigratierivier Afsluitdijk, of ga naar de website vismigratierivier.nl.

Bron: De afsluitdijk