Gezuiverd afvalwater lokt vissen Ameland binnen

Gepubliceerd 27 oktober 2021

Vissen zwemmen voortaan makkelijker van de Waddenzee naar de binnenwateren op Ameland. Wetterskip Fryslân legde hiervoor een nieuwe persleiding aan naar de vispasseerbare duiker in de Waddenzeedijk. Dit zorgt voor een vrijwel continue lokstroom van zoet water. Hierdoor trekken vissen vaker door de visduiker van de zoute Waddenzee naar het zoete binnenwater en omgekeerd. Het werk kostte ruim 1 miljoen euro en is deze week opgeleverd.

De duiker

De duiker, een grote betonnen holle koker, ligt bij de Ballumerbocht 5 meter onder de kruin van de Waddenzeedijk. De 70 meter lange duiker werd in 2017 gebouwd. Hiermee wordt overtollig water uit de achterliggende polder naar de Waddenzee afgevoerd. Op die momenten kunnen vissen zoals paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik, naar binnen of buiten zwemmen. Met de afvoer van gezuiverd afvalwater door de duiker ontstaan er veel meer momenten waarop dat kan.

Werking van de duiker

Het waterschap legde bij de duiker een verdeelput aan. Het gezuiverde water stroomt kort voor de duiker de verdeelput in. Vanuit hier stroomt het water door de duiker of buiten de duiker om het wad op. Dit laatste is bijvoorbeeld nodig als bij storm de noodschuif in de duiker sluit. De leiding buitenom volgt de hoogte van de dijk. In de kruin van de dijk legde het waterschap een ontluchtings- en beluchtingsput aan.

In de nieuwe situatie kunnen vissen op veel momenten de koker in de duiker tegen de effluentstroom in bereiken. Als de waterstand op de Waddenzee hoger is dan het polderpeil, kan de regelschuif aan de binnenkant van de duiker op een kier worden gezet. Vissen kunnen ook vanuit de polder de koker inzwemmen en bij laagtij het wad bereiken.

Verbeteren dijksloot

Bij de werkzaamheden werd ook de dijksloot  over een lengte van circa 600 meter visvriendelijker gemaakt. De vissen bereiken deze sloot na het passeren van de duiker. De ondiepe stukken in de sloot  werden dieper gemaakt. Er ontstaat zo een geschikte leefomgeving voor vissen om te paaien, zich voort te planten, op te groeien en te schuilen.

Onderzoek

Wetterskip Fryslân gaat de trek van vissen door de duiker in de Ballumerbocht de komende jaren monitoren. Hiervoor is in de duiker onder andere een stroomsnelheidsmeter aangebracht.

Bron: Wetterskip Fryslân