Website Noordzeeoverleg live

Gepubliceerd 12 oktober 2021

Alle informatie over het Noordzeeoverleg (NZO) en de uitvoering van het Noordzeeakkoord is te vinden op noordzeeoverleg.nl. Om relevante NZO-informatie herkenbaar, transparant en vindbaar te maken is een onafhankelijke en gezamenlijke website ontwikkeld.

Voorzitter Sybilla Dekker heeft tijdens haar keynote speech op de Noordzeedagen het belang onderstreept van het op consensus-gericht overleg tussen de gebruikers van de Noordzee. Gezamenlijk optrekken en oog hebben voor de samenhang tussen de verschillende opgaven: energie, natuur en voedsel (waaronder visserij en aquacultuur) en de scheepvaart is essentieel om een goede balans te vinden in het gebruik van de ruimte op de Noordzee. De gezamenlijke website met alle informatie rond het NZO laat de samenhang goed zien.

Uitvoeringsagenda

Op de website van het Noordzeeoverleg leest u over de totstandkoming van het Noordzeeoverleg en de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Ook vindt u hier de actuele kalender met toekomstige noordzeeoverleggen, de agenda’s en verslagen van de overleggen, informatie over hoe de governance is ingericht, het laatste nieuws en rapporten en publicaties met conclusies vanuit het Noordzeeoverleg en haar werkgroepen. De website wordt de komende tijd aangevuld onder andere met informatie rond de uitvoeringsagenda.


Het Noordzeeoverleg wordt gefaciliteerd door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), op deze website was de informatie van het NZO oorspronkelijk te vinden.

Bron: Noordzeeloket