Infographics operationeel watermanagement

Gepubliceerd 1 juni 2021

In Nederland regelen we het waterpeil en de afvoeren op veel plekken kunstmatig via sluizen, stuwen en gemalen. Dit is nodig voor de scheepvaart, bescherming van ons land tegen overstromingen en om landbouw en natuur van water te voorzien. Het operationeel watermanagement richt zich er op om de gewenste waterstanden, afvoeren en chloridegehalten zo goed mogelijk te realiseren.

Kennis van het watersysteem, de gemaakte afspraken en de beschikbare hulpmiddelen is daarbij essentieel. Ten behoeve van het kennisbehoud en kennisoverdracht zijn 14 infographics samengesteld over de peilgereguleerde watersystemen van Rijkswaterstaat. Deze infographics geven in kaartvorm een overzicht van alle relevante aspecten bij het uitvoeren van het dagelijkse operationele watermanagement voor het betreffende watersysteem.

Formaat

De infographics zijn weergegeven als een grote kaart met daarbij en daarin een grote hoeveelheid informatie. Aangeraden wordt om ze te printen op A0 of A1 formaat; op A2-formaat zijn ze ook nog leesbaar.

Naar de Infographics

Bron: Helpdesk Water