Zeven peilbesluiten voor de Krimpenerwaard vastgesteld

Gepubliceerd 7 april 2021

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap rvan Schieland en de Krimpenerwaard heeft op woensdag 31 maart 7 nieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard vastgesteld. Het gaat om het grootste deel van de Krimpenerwaard, met uitzondering van huidige of toekomstige natuurgebieden.

De 7 besluiten hebben betrekking op de volgende delen van de Krimpenerwaard:

  1. Krimpen
  2. Kromme Geer en Zijde (bij Ouderkerk aan den IJssel)
  3. Den Hoek en Schuwacht (bij Lekkerkerk)
  4. Bergambacht
  5. Stolwijk en Berkenwoude
  6. Beneden Haastrecht
  7. De Nesse

Bij het opstellen van een peilbesluit houden wij rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bebouwing en wegen, het bedrijfsleven en de inwoners. Via een klankbordgroep, bijeenkomsten en inspraak op het ontwerpbesluit was het mogelijk om inbreng te leveren op de afwegingen voor het waterpeil.

Een belangrijk thema in dit gebied is het waterpeil in relatie tot bodemdaling. De veenbodem in de Krimpenerwaard daalt. In sommige gebieden kiezen we er vanwege het grondgebruik voor om de waterpeilen de bodemdaling te laten volgen. In andere peilgebieden doen we dat juist niet. Voor een groot deel is dit in lijn met de vorige besluiten in 2011. Voor twee peilgebieden (Achterbroek en De Nesse) wordt nu voorgesteld de peilen gelijk te houden, terwijl ze de voorgaande jaren de bodemdaling volgden. Ondertussen proberen we meer inzicht te krijgen in omvang en gevolgen van de bodemdaling, en mogelijkheden om dit te beperken. Ook starten we vanuit het peilbesluit enkele onderzoeken om het peilbeheer in specifieke gebieden te optimaliseren. In 2025 worden deze peilbesluiten geëvalueerd.

Bron: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard