Rijnland gaat de strijd aan met medicijnresten in het afvalwater

Gepubliceerd 1 februari 2021

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Leiden Noord is gestart met de bouw van een fullscale PACAS installatie. Deze zuiveringsstap verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Daarmee is Rijnland het eerste waterschap dat deze techniek toepast. PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge. Dit betekent dat er actief koolstof toegevoegd wordt aan het water in de zuivering. Aan de koolstof binden allerlei chemische stoffen. Het poederkool vermengt zich met het zuiveringsslib en wordt zo samen met het slib afgevoerd om te worden verbrand bij HVC in Dordrecht.

Groeiend probleem

Steeds meer wordt erkend dat medicijnresten in oppervlaktewater een groeiend probleem zijn. De bouw van deze vergaande zuiveringsstap is een eerste aanzet om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het systeem te verwijderen, die ook landelijk navolging krijgt. Niet alleen gaan andere waterschappen aan de slag en wordt kennis tussen waterschappen gedeeld, maar ook de partners in de geneesmiddelenketen moeten voorkomen dat medicijnresten in water terecht komen. Het Ministerie van I en W ondersteunt de waterschappen financieel bij de implementatie van vergaande zuiveringstechnieken op de afvalwaterzuiveringen. Ook aan Rijnland is een financiële bijdrage beschikbaar gesteld om actie te kunnen ondernemen. Onlangs ondertekende Thea Fierens deze overeenkomst.

Bouw van PACAS installatie

Met het slaan van de eerste paal is de bouw van een PACAS installatie een feit. Naar verwachting zal de installatie in augustus in bedrijf worden genomen.

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland