Vragen aan de Helpdesk

Bij de Helpdesk Water komen regelmatig vragen binnen waarvan het antwoord ook voor anderen interessant kan zijn. Deze antwoorden willen we graag beschikbaar stellen. Om het overzicht van de vragen zo eenvoudig mogelijk te houden, zijn de vragen in een excelsheet gezet. Nieuwe vragen, sinds de laatste publicatie op de site zijn in het blauw weergegeven. Het overzicht is tevens in pdf formaat beschikbaar om printen eenvoudiger te maken (let op >150 pag).

In afzonderlijke excelsheets zijn er verschillende indelingen met vragen (2014/2015) gemaakt, om het 'bladeren' door de vragen gemakkelijk te maken. Deze sheets bevatten de vragen op volgorde van categorie (dijken, kunstwerken, NWO, etc.), publicatie (leidraden, technische rapporten, etc), programmatuur (Hydra, Steentoets,etc) of trefwoord.

Tijdsafhankelijk
Het totale overzicht bevat vragen vanaf 1 januari 2009 t/m 30 juni 2015. Bij de selectie is gelet op de 'houdbaarheid' van de antwoorden. Het is echter mogelijk dat het antwoord gedateerd is. Indien u hierover twijfels heeft, kunt u contact opnemen met de Helpdesk Water.