AMvB - Activiteitenbesluit zuiveringsplicht glastuinbouw - Algemene info

Vanaf 1 januari 2018 gaat een zuiveringsplicht gelden voor de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement wordt 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van > 75%. Dat volgt uit het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw. Voormalig staatssecretaris Mansveld heeft hierover een brief van 23 juni 2015 gestuurd aan de Tweede Kamer. Een en ander wordt juridisch geregeld door een wijziging van het Activiteitenbesluit. Deze wijziging heeft gevolgen voor bedrijven en daarmee ook voor het bevoegd gezag (toezien, controleren, handhaven).

Het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft eind februari 2016 installatiebedrijven een brief gestuurd (pdf, 110 kB) met deze informatie:

kas met waterbassin buiten